ข่าว
​รับรองสุขภาพแบบเหมาจ่าย กำลังเป็นที่ชื่นชอบในฝูงชนวัยทำงาน แล้วก็กลุ่มวัยวัยกลางคนตอนนี้ ด้วยจุดเด่นหมายถึงรับรองสุขภาพแบบเหมาจ่ายมีความคุ้มครองป้องกันที่สูง ให้วงเงินการดูแลรักษาพยาบาลแบบไม่สลับซับซ้อน หรือจ่ายค่ารักษาจากที่เกิดขึ้นจริง โดยไม่กำหนดวงเงินสำหรับในการรักษาแยกตามรายการ ตามที่ปรากฎในรับรองสุขภาพแบบแยกรายจ่าย
สุขภาพ อาหารสุขภาพ
ศูนย์รวม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย จากตัวแทนชั้นนำทั่วประเทศ